Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 24/9/2018

Thành viên:Trường THCS Lý Tự Trọng     Bài viết: 20
Thứ tư - 05/12/2018 16:03
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 24/9/2018
THỨ
TIẾT
6A
An
6B
7A
Hương
7B
Vinh
7C
H. Minh
8A
Vợi
 
8B
H. Hung
8C
Hảo
9A
Long
9B
Ngọc
9C
Huyên
2 1 ChCờ - An ChCờ - Hà ChCờ - Hương ChCờ -Vinh ChCờ - H. Minh ChCờ Vợi ChCờ - H. Hung ChCờ - Hảo ChCờ -Long Ch Cơ- Ngọc ChCờ - Huyên
2 Anh-Hùng Sinh-Hà Sinh-Hương Sử-Vợi Toán-Minh Lí-An Thể-T Thứ Toán-Hảo Văn-Long Toán- Ngọc Văn -Liễu
3 CN.-A. Minh Nhạc-Chi Văn-Vinh Sinh-Hương Anh- Hùng Toán- Hung Lý-An Sử-Vợi Lí-Ngọc Văn-Liễu Toán-Huyên
4 Toán- An CN-Hà Anh-Hùng Thể- T Thứ Văn-Vinh Toán-Hùng Sinh-Hương Toán-Hảo Địa-Tân Anh-Tuấn Hóa- A.Minh
5 Sinh- Hà Anh-Hùng Sử-Vợi Văn-Vinh CN-Chi CN-Hảo Anh-Tuấn MT-Lam Hóa-A Minh Sử-HAnh Lí-Ngọc
3 1 Văn- Long Toán-An Thể- T Thứ Địa-Vân Anh-Hùng Nhạc-Chi Anh-Tuấn Lí-Ngọc Sinh-Hà Địa-Tân Thể-Sơn
2 Tin- Lĩnh Toán-An Toán - Hảo Anh-Hùng Thể-T.Thứ Sinh-Hương Nhạc-Chi Văn-Hằng CN-Long Thể-T Sơn Anh-Tuấn
3 MT-Lam GDCD-Nguyệt Toán-Hảo Văn-Vinh Sinh-Hương Hóa-A Minh Văn-Hằng Thể-T Thứ Văn-Long Văn-Liễu Sinh-Hà
4 GDCD-Nguyệt MT-Lam Tin-Lĩnh Văn-Vinh Địa-Tân Anh-Tuấn Văn-Hằng Sử-Vợi Hóa-A.Minh Văn-liễu Toán-Huyên
5     MT-Lam Tin-Lĩnh GDCD-Nguyệt CN-Hảo Sử-Vợi Sinh-Hương Toan -Huyên Hóa-A,Minh Văn -Liễu
4 1 Văn-Long Thể-Sơn Địa-Vân Toán-Minh Văn-Vinh Văn-Hằng Sử-Vợi Anh-Tuấn Toán-Huyên Lí-Ngọc Hóa-A Minh
2 Thể-Sơn Toán-An Sử-Vợi CN-Chi Văn-Vinh Toán-H Hùng Sinh-Hương Văn-Hằng Anh-Tuấn Hóa-A,Minh Toán-Huyên
3 Toán-An Văn-Vân GDCD-Nguyệt Toán-Minh Nhac-Chi  TC Toán-Hùng Anh-Tuấn Văn-Hằng Văn-Long Toán- Ngọc Toán-huyên
4 Toán-An Văn-Vân CN-Lam Sinh- Hương Sử-Vợi Anh-Tuấn GDCD-Nguyệt Nhạc-Chi Văn-Long      Toán- Ngọc Thể-T Sơn
5           MT-Lam TCToán-H Hùng Sinh-Hương Sử-Anh Nhạc- Chi GDCD-Nguyệt
5 1 Địa-Tân Sinh-Hà Li-Hùng Địa-Vân Anh-Hùng Sinh-Hương Thể-Thứ Toán-Hảo Toán-Huyên Thể-T Sơn Văn-Liễu
2 Anh-Hùng Thể-Sơn Toán-Hảo GDCD-Nguyệt Sinh-Hương Thể-Thứ Toán- H Hùng Hóa- A.Minh Toán-Huyên Văn-Liễu Địa-Tân
3 Sinh-Hà Tin- Lĩnh Anh-Hùng Toán-Minh       Li-Hùng Địa-Liẽu Văn-Hằng Toán-Hảo Thể-T Sơn Địa-Tân Lí-Ngọc
4 Thể-Sơn Văn-Vân Tin-Lĩnh Lí- H Hùng Toán-Minh Văn-Hằng Hóa-A Minh GDCD-Nguyệt Lí-Ngọc Anh-Tuấn CN-Lam
5     CN-Lam Tin-Lĩnh CN-Chi GDCD-Nguyệt CN-H Minh TC Văn-Hằng   Lí-Ngọc Anh-Tuấn
6 1 Anh-Hùng CN-Hà Thể- T Thứ Toán-Minh MT-Lam Sử-Vợi Toán Tc -Hùng Anh-Tuấn Văn-Long Văn-Liễu Địa-Tân
2 Văn-Long Sử-Vợi Nhạc-Chi Anh-Hùng Địa-Tân Hóa-A.Minh CN-H Minh Thể-T Thứ GDCD-Nguyệt Anh-Tuấn TC Văn-Liễu
3 Văn-Long Anh-Hùng Toán-Hảo Thể- T Thứ Sử-Vợi Toán-H Hùng Hóa-A Minh Văn-Hằng Nhạc- Chi CN- Lam Sinh-Hà
4 Lí- An Tin- Lĩnh Văn-Vinh MT-Lam Toán-Minh
 
Thể-TThứ Văn-Hằng
 
Hóa-A Minh Anh-Tuấn Sinh-Hà Nhạc- Chi
5 CN-A. Minh Lí-An Văn-Vinh CN-Chi Tin-Lĩnh TC Văn-Hằng
 
MT-Lam CN- Hảo Địa-Tân GDCD Nguyệt Sử-Anh
7 1 Nhạc-Chi Văn-Vân Anh-Hùng Sử-Vợi Văn-Vinh Văn-Hằng Địa-Liễu Địa-Tân Thể-T Sơn   VănTC-Long Anh-Tuấn
2 Sử-Vợi Toán-An Địa-Vân Nhạc-Chi         Tin-Lĩnh Văn-Hằng Toán-H Hùng Anh-Tuấn TC Văn-Long Toán TC-Huyên  Văn-Liễu
3 Tin-Lĩnh Địa-Tân Văn-Vinh Anh-Hùng Thể-T Thứ Sử-Vợi Toán-H Hùng TC Toán-Hảo TC Toán-Huyên Sinh-Hà Văn-Liễu
4 Toán-An Anh-Hùng Sinh-Hương Văn-Vinh Toán-Minh Anh-Tuấn TC Văn-Hằng CN-Hảo Sinh-Hà Toán-Ngọc Toán TC- Huyên
5 SHL -An SHL  Hà SHL -Hương SHL -Vinh SHL -Minh SHL-Vợi SHL - H Hùng SHL - Hảo SHL -Long SHL-Ngọc SHL-Huyên
 
 
 

Nguồn tin: thcslytutrong.doluong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

  LIÊN KẾT BANER

  LIÊN KẾT WEBSITE

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây